Hästen som planetskötare

HållbarHästs arbete började med att vi skrev en rapport “Hästen som planetskötare” som lanserades under februari 2016. Rapporten togs fram med stöd av Axfoundation, Det naturliga steget, GotEvent, Svenska Ridsportförbundet och Zeromission.  Den ger en första överblick och sammanställning av den kunskap som finns när det gäller hållbarhetsfrågor kopplade till våra hästar, både risker och möjligheter, med fokus på lösningar.

Sakområden som vi beskriver är till exempel: hästens roll i samhället och för oss människor, biologisk mångfald och bete, hästens välmående, foder, gödsel, energi och transporter, hästens och ryttarens utrustning, avfall och återvinning, tävlingar. Läs rapporten Hästen och hållbar utveckling här

”Vår erfarenhet är att många stallägare, klubbar och tränare behöver bli betydligt bättre på att kartlägga vilka risker som finns i arbetsmiljön och förebygga dem, innan olyckan är framme”

Hans Jansson

inspektör på Arbetsmiljöverket i Stockholm