Kvalitetsmärkt hästverksamhet?

LRF Häst, Hästnäringens Naionella Stiftelse (HNS ) och Hästnäringens yrkesnämnd har tagit fram standarden, och äger den, för Kvalitetsmärkt hästverksamhet. Syftet är att ge hästverksamheter, med hästhållning, stöd till att följa regelverk, kunna använda det i sin marknadsföring och få en god grund för att utveckla verksamheten vidare. Standarden började användas i våras och vi [...]

Svenska Ridsportförbundet behöver öka arbetet inom miljö- och hållbarhet

Glädjande nog ser vi allt fler undersökningar, forskning och rapporter som handlar om miljö- och hållbarhetsfrågor inom ridsporten. Likaså ökar antal workshopar och seminarier inom området. Bland annat har nyligen en intressant kandidatuppsats från Uppsala Universitet, Campus Gotland skriven av Louise Bergqvist kommit fram. Uppsatsen handlar om Ridsportens miljö- och klimatpåverkan, miljöarbete bland Sveriges Ridklubbar. [...]

Hållbar, helt fossilfri jacka i stallet

Det är svårt att få information om hur ridjackor är producerade. Det finns sällan alternativ som är miljömärkta heller. Vi vet att textilindustrin har en stor negativ påverkan på miljö och människor. Så hur ska vi göra för att hitta bättre alternativ? Våra svenska friluftsmärken lyfts ofta upp som bra exempel inom textilbranschen. Ett bra [...]

Idag lanserar vi skriften Hästen och hållbar utveckling

Idag presenterar och delar vi ut skriften Hästen och hållbar utveckling ut på Hästföretagarforum på Gothenburg Horse Show. Det sker på seminariet där Lövsta Stuteri står värd. De är också en av initiativtagarna till skriften. Syftet var att skapa en översikt som sammanfattar områden med hållbarhetsutmaningar som vi måste ta tag i. Vi identifierade 10 områden med [...]

Hästen som planetskötare?

Samtidigt som vi har allt mer bråttom att lösa våra hållbarhetsutmaningar så ökar de hållbara lösningarna i en allt snabbare takt. Att vara planetskötare innebär att skapa ett hållbart samhälle med hänsyn till planeten, människor och våra husdjur. Ett samhälle som är mer attraktivt, roligare, mer rättvist och mer demokratiskt. En förändring sker genom att [...]