Hast_resa

Hästen som planetskötare?

Samtidigt som vi har allt mer bråttom att lösa våra hållbarhetsutmaningar så ökar de hållbara lösningarna i en allt snabbare takt. Att vara planetskötare innebär att skapa ett hållbart samhälle …