Varje skit räknas

-ett initiativ för att minska övergödningen i sjöar och hav. Sverige har ca 350 000 hästar som varje år producerar 3 miljoner ton hästbajs och hästkiss. Hästarnas avtryck är 20% av totala mängden stallgödsel från jordbruksdjur. Ett betydande bidrag till den påverkan på övergödningen som jordbruket har i Sverige. Nu lanseras en nytt initiativ för [...]